Mgr. Pavlína Formánková – CK Slunečnice

Švýcarské perličky

ŠVÝCARSKÉ PERLIČKY – ALPY, JEZERA, MĚSTA

 

Termín: dle dohody

Cena: 7 200 Kč

Program:

  1. den – odjezd v pozdějších večerních hodinách, průjezd Německem do Švýcarska.
  2. den –  příjezd k Bodamskému jezeru; naší první zastávkou bude město KOSTNICE (německé město na hranici se Švýcarskem) – prohlídka města, kde byl upálen Mistr Jan Hus (katedrála, přístav, budova koncilu, zajímavé městské domy, Husův dům s muzeem, radnice. Dále nás čeká LUZERN, který patří k nejkrásnějším švýcarským městům (nádherná poloha u jezera a pod horami, kryté mosty přes řeku Reuss, překrásné domy zdobené freskami, Lví památník, městské hradby).
  3. den – dnes se nejprve zastavíme v GRUYERES – pod romantickým hradem najdeme stejnojmennou sýrárnu, kterou je možné navštívit a samozřejmě také ochutnat. Pak se vydáme na na cestu podél Ženevského jezera: ve městě LAUSANNE zavítáme do Olympijského muzea – moderní stavbu muzea najdeme v parku s výhledem na jezero a se sochami, mezi nimiž je i socha Emila Zátopka. Pak budeme pokračovat do ŽENEVY – procházka Starým městem a po nábřeží jezera se 150 m vysokým vodotryskem. Výhledů na jezero si užijeme také na promenádě v Montreux.  
  4. den – se vydáme do okolí pověstných alpských vrcholů Jungfrau ( 4 158 m), Monch (4 107m) a mezi horolezci proslulého a obávaného Eigeru  (3 970m). Pojedeme do LAUTERBRUNNENU, malebného horského střediska v uzavřeném horském údolí, kde se nacházejí tzv. Trummelbašské vodopády. Z Lauterbrunnenu je možné vyjet vlakem do Wengenu a dále lanovkou na Mannlichen. Odtud se vydáme pěší procházkou k železničnímu průsmyku Kleine Scheidegg (2061m) a ozubnicovou železnicí do GRINDELWALDU, horského  střediska pod severní stěnou Eigeru ve výšce 1000 m nad mořem. (možnost zkrácení výletu, tento program řídíme na místě dle počasí a zájmu).
  5. den – pojedeme do nedalekého městečka BROC, kde navštívíme čokoládovnu Cailler, nejstarší firmu vyrábějící čokoládu ve Švýcarsku. A poté si prohlédneme BERN, hlavní město Švýcarské konfederace. Prohlédneme si historické jádro s hodinovou věží, gotickou katedrálou, radnicí, domy s podloubími, četné kašny, Bundeshaus – sídlo parlamentu, příkop, kde jsou chováni bernští medvědi. Večer odjezd do ČR, noční přejezd přes Německo.
  6. den – ráno návrat do ČR

 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování v horské chatě v okolí Jaunu ve Fribourských Alpách , 3x českou polopenzi, služby českého průvodce, komplexní cestovní pojištění + zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupné dle programu cca 30 CHF a jízdné železnicí 40 – 50 CHF