Mgr. Pavlína Formánková – CK Slunečnice

Belgie, Německo a Lucembursko historické

vydejte se po stopách historie od starých Římanů až po moderní evropské dějiny, za vítězstvími i prohrami, ohromí vás krása bohatých flanderských měst, ochutnáte výbornou čokoládu a odpočinete si u břehů Severního moře…..

Německo, Belgie a Lucembursko

 

Termín: dle dohody

Cena: 8 200 Kč

Program:

  1. den – večer, cca kolem23h odjezd z Prahy, noční přejezd přes Německo.
  2. den – nejprve si prohlédneme Lucemburk: procházka po chemin de la Corniche (vyhlídková cesta) – pěší zóna označovaná jako nejkrásnější balkon v Evropě s úžasnými výhledy. V katedrále Notre Dame s renesančním vstupním portálem jsou od roku 1946 pochovány ostatky krále Jana Lucemburského. Dále Velkovévodský palác, budova parlamentu, kostel sv. Michala, výšková budova Radia Lucemburk, Adolfův most ad. Návštěvou amerického vojenského hřbitova u vesnice Hamm si připomeneme Ardenskou ofenzívu v zimě 1944 – 1945. Naší další zastávkou bude Trevír, nejstarší německé město ležící v krásné oblasti moselských vinic poblíž hranic s Lucemburskem. Město bylo založeno už starými Římany. Mnoho staveb z tohoto období můžeme obdivovat i dnes: Porta Nigra bývala vstupní branou do města, římský most přes řeku Moselu dodnes slouží svému účelu a císařské lázně byly v době svého vzniku největší v celé říši. Projdeme se historickým centrem na Hlavní náměstí s gotickým domem „Steipe“, k Trevírskému Dómu – katedrále sv. Petra i Konstantinově bazilice.
  3. den – v roce 794 učinil Karel Veliký Cáchy (Aachen, Aix la Chapelle) hlavním městem své říše. Zřejmě na něj zapůsobily zdejší termální prameny. Je pochován ve zlaté hrobce v katedrále, ve které bylo korunováno třicet císařů Svaté říše. V budově radnice je k vidění velká císařská síň, kde se pořádaly korunovační hostiny. Odpočinout si můžeme v Karlových termálních lázních a pak budeme pokračovat do Antverp – prohlídka města, které bylo po staletí centrem diamantového průmyslu a obchodu a které je dnes kulturním střediskem belgických Vlámů (centrum města Grote Markt, Rubensův dům, Provinční muzeum diamantů.). V podvečer dojezd do Bruselu.
  4. den – správní centrum východních Flander – Gent, je z belgických měst na památky nejbohatší a prý také nejpůsobivější. Podíváme se také do památníku na bojišti ve Waterloo a připomeneme si poslední bitvu slavného císaře.
  5. den – dnes nás čeká bývalé hanzovní město a středisko západních Flander – Bruggy. Projdeme se historickým centrem (náměstí Markt s tržnicí Halle a věží Belfried, kostel Panny Marie ze 13. století a další) a samozřejmě nesmí chybět obě chlouby města – čokoláda a flanderská krajka. V lázeňském a přístavním městě Oostende zavítáme do Muzea Atlanského valu a samozřejmě si odpočineme na pláži.
  6. den – Brusel – projdeme se centrem belgické a evropské metropole. Uvidíte Královský palác i krásné náměstí Grande Place. Královská umělecká muzea nabízejí skutečné poklady (Rubens, Rembrandt, Cranach st., Bruegel st.). Podíváme se také do sídla Evropského parlamentu. Večer odjezd z Bruselu, noční přejezd přes Belgii a Německo do Prahy.
  7. den – návrat dopoledne cca kolem 9h

Cena zahrnuje: dopravu autobusem (klima, WC, audio-video), 4x ubytování se snídaní (3x studentský hostel v Bruselu a 1x Ibis budget), komplexní cestovní pojištění včetně storno + zákonné pojištění CK, doprovod českého průvodce

Cena nezahrnuje: cca 50€ vstupné dle programu