Mgr. Pavlína Formánková – CK Slunečnice

Korsika

 

..nevelký ostrov přezdívaný „ostrov krásy“ nabízí mnoho k vidění, skalní útesy padající do tyrkysově modrého moře, divoké kaňony a vodopády, starobylá romantická městečka. Taková je …… 

 

K O R S I K A

 

Termín: dle dohody

Cena: dle termínu (květen, červen, září, říjen): 8 900 – 10 500 Kč

Program:

  1. den – odpoledne odjezd z ČR, noční přejezd přes Rakousko do Itálie.
  2. den – příjezd do Livorna, odtud trajektem do Bastie a pak pojedeme vnitrozemím ostrova na západní pobřeží. Cestou se zastavíme v městečku CORTE a prohlédneme si citadelu na skále. Pak budeme pokračovat na ubytování do kempu v zátoce Propriano.
  3. den – pojedeme na výlet k menhirům u Uprostřed kaštanového lesa najdeme tři tisíce let staré kamenné válečníky v životní velikosti – bezesporu úchvatná megalitická památka ostrova. Pak si prohlédneme přístav PROPRIANO, který využívali už staří Řekové a Kartaginci.. Odpoledne strávíme u moře.
  4. den – se pojedeme podívat do BONIFACIA, které je pro svou polohu na vápencovém útesu nad mořem považováno za nejkrásnější město na Korsice. Pod skalnatými útesy se můžeme projet lodí. Horské městečko SARTENE s žulovými domy a dlážděnými uličkami bývá nazýváno „nejkorsičtějším na Korsice“. Prohlédneme si centrum s radnicí a kostelem Panny Marie.
  5. den – volný den, pobyt u moře, sportovní a jazykový program.
  6. den – pojedeme na výlet do zátoky PORTO. Jedinečné pohledy nabízejí Les Calanches, skalnaté útesy z červené žuly, které se svažují do moře. Zastavíme se v městečku CARGESE s řeckým kostelem. Nemůžeme vynechat ani hlavní město ostrova AJACCIO s rodným domem císaře Napoleona Bonaparte.
  7. den – ráno odjedeme z kempu a podél východního pobřeží se vrátíme do BASTIE, prohlédneme si přístav a nalodíme se na trajekt do Livorna. Noční přejezd přes Itálii a Rakousko.
  8. den – dopoledne návrat do ČR

Cena obsahuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 5x ubytování v bungalovech v kempu v zátoce Propriano (západní pobřeží ostrova, krásné písčité pláže, kemp má přímý vstup na krásnou písčitou pláž, bungalovy jsou vybaveny kuchyňským koutem a příslušenstvím), trajekt na Korsiku a zpět, vstupní a výstupní korsickou daň, komplexní cestovní pojištění + zákonné pojištění CK, doprovod českého průvodce.

Cena nezahrnuje: vstupné včetně výletu lodí v Bonifaciu cca  15 – 20€.