Mgr. Pavlína Formánková – CK Slunečnice

Toskánsko a Řím

..vydejte se po stopách rozličných uměleckých skvostů – unikátních chrámů,paláců, vil, zvonic  a mostů, galerií plných obrazů a soch velkých mistrů. Nechte na sebe působit velkolepý sloh oslavující člověka a jeho ducha – renesanci.

I T Á L I E – FLORENCIE, PISA, ŘÍM

Termín: dle dohody

Cena: 7 600 Kč

Program:

  1. den – odjezd odpoledne přes Rakousko do Itálie
  2. den – naším prvním cílem bude perla Toskánska – FLORENCIE (FIRENZE), kulturní metropole a 16. století spojená s rodem Medicejů, v níž tvořili Dante, Boccaccio, Michelangelo, Donatello, Boticelli, Leonardo a další. Proto nás čeká opravdu bohatý program: Dóm Santa Maria del Fiore s jedinečnou kupolí od Brunelleschiho, v Muzeu del Duomo je k vidění mj. jedna z Michelangelových Piet, nádherně vyzdobené sály Palazza Vecchio, nejstarší most Ponte Vecchio (z r. 1345 – takže o trošku starší kamarád našeho „Karla“), Palazzo Pitti – Galleria Pallatina – se sbírkou kočárů, muzeem stříbra, muzeem moderního umění a především se slavnou medicejskou obrazárnou (Raffael, Tizian, Tintoretto, Botticelli aj.). Za palácem se nacházejí zahrady Boboli – jedny z nejkrásnějších v Itálii, kostel Santa Croce s náhrobky významných Florenťanů (např. Michelangelo, Galileo Galilei, Machiavelli), Galeria d. Accademia s Michelangelovým „Davidem“ a samozřejmě téměř všechny italské malířské školy, znamenité sbírky starého německého malířství (Durer, Holbein), Nizozemci 15. -17. stol. (Rembrandt, Rubens, Rogier van der Veyden) a jak jinak Giotto, Botticelli, Tizian, Michelangelo, Veronese, Caravagio,Tiepolo, Leonardo ve slavné Gallerii degli Uffizi..

 

  1. den – dopoledne se podíváme po okolí Florencie ke dvěma krásným medicejským vilám: Villa Poggio a Caiano je jedním z prvních příkladů italské renesanční venkovské reprezentační vily, v další vile – Villa di Artimino – jedné z nejkrásnějších – se nachází Archeologické muzeum s etruskými nálezy. Typickou toskánskou krajinou kolem Vinci, tedy místy odkud pocházel velký Leonardo, dojedeme do města PISA a půjdeme se podívat na Campo dei Miracoli – neboli Pole zázraků. Zde jsou soustředěny nejvýznamnější památky města. Podíváme se do Dómu – katedrály Panny Marie, Baptisteria, na hřbitov Camposanto a samozřejmě do Campanily – známé Šikmé věže – Campanile. Mimochodem, právě zde Galileo stanovil rovnici volného pádu. Večer dojezd do Říma, ubytování.

 

  1. den – prohlídka ŘÍMA. Nejprve se přesuneme v čase a prohlédneme si antické památky – slavné Koloseum, Konstantinův oblouk a Forum Romanum s vítězným obloukem Septima Severa. Fórem prochází nejslavnější cesta antického Říma – Via Sacra, vedoucí až k nejvyššímu ze sedmi římských pahorků – Kapitolu. Dále Trajánův sloup a Pantheon – jedna z nejlépe dochovaných antických staveb. Cestou k němu uvidíme také monumentální památník prvního krále sjednocené Itálie Viktora Emanuela II. Přes náměstí Navona s krásnou Berniniho fontánou projdeme do Vatikánu – chrám sv. Petra (bohatý interiér, cenná sousoší – především Michelangelova Pieta) nádherná Berniniho kolonáda. Vatikánská muzea se mohou pyšnit jednou z nejlepších a nejbohatších sbírek na světě – umění egyptské, etruské, řecké, římské, sbírka map, gobelínů, renesanční umění, Rafaelovy pokoje a samozřejmě Sixtinská kaple s Michelangelovou freskou Poslední soud. Na břehu Tibery uvidíme také Andělský hrad – původně mauzoleum císaře Hadriána, pak strážní pevnost spojená ve hradbách s Vatikánem, dnes muzeum historie Říma.

 

  1. den – opět celodenní ŘÍM, vydáme se na prohlídku renesančního a barokního Říma: basilika San Giovanni di Laterano (basilika sv. Jana) – první křesťanský kotel v Římě, jehož historie sahá do 4. století, poslední velké úpravy provedl barokní architekt Borromini v polovině 17. století. Při jeho návštěvě si připomeneme některé důležité historické okamžiky až do 20. století. Jednou ze čtyř papežských bazilik je i Santa Maria Maggiore (basilika Panny Marie Větší nebo také Sněžné). Její ještě románská zvonice je nejvyšší ve městě a také se pyšní bohatým interiérem. Pak se projdeme uličkami kolem Via del Corso, ukážeme si dvě proslulé barokní památky – fontánu di Trevi a Španělské schody vedoucí ke kostelu St Trinité dei Monti. Projdeme se zahradami Borghese, ve kterých stojí krásná renesanční medicejská vila a můžeme také navštívit galerii Borghese s bohatou obrazovou sbírkou ((Rafael, Tizian, Caravaggio, Cranach, Goya, Renoir, van Gogh a další).. Před odjezdem se ještě pokocháme večerní atmosférou města.
  2. den – dopoledne návrat

Cena zájezdu obsahuje: dopravu autobusem včetně všech poplatků, 3x ubytování se snídaní ve studentských hotelích, služby českého průvodce, komplexní cestovní pojištění + zákonné pojištění CK

Cena zájezdu neobsahuje: vstupné: Pisa: šikmá věž 18€, Dóm zdarma, Baptisterium + Campo Santo 4€, Florencie: galerie Uffizi – zdarma, Dóm + Baptisterium + kupole Dómu 10€, kostel Santa Croce 4€, Řím: Koloseum + Forum Romanum + Palatine zdarma, Vatikán 8€, Villa Borghese 2€, nad 18 let 5,50€