Mgr. Pavlína Formánková – CK Slunečnice

Burgundsko a Auvergne

…láká vás zajímavá historie, chtěli byste projet krajinou věhlasných vinic, objevit kopcovité vesničky s originální románskou architekturou, podívat se do sopečného kráteru a vykoupat se v sopečném jezeře? Pak přijměte pozvání na cestu:

BURGUNDSKO A AUVERGNE

Termín: dle dohody

Cena: 7 400 Kč

Program:

  1. den – odjezd z ČR, noční přejezd přes Německo do Francie.
  2. den – ráno příjezd do Burgundska. Náš program začneme v městečku BEAUNE, prohlédneme si zdejší gotický špitál s překrásným nádvořím a arkádami. Burgundské víno zná už po staletí celý svět, proto budeme pokračovat známou route de vin – cestou vína a navštívíme jedno rodinné vinařství. Pak nás čeká ještě prohlídka centra burgundské metropole DIJONU. Projdeme se starým městem a podíváme se do Paláce burgundských vévodů.
  3. den – nejprve zavítáme do CITEAUX, prvního cisterciáckého kláštera, založeného na konci 11. století. Pak nás cesta zavede do CLUNY. Prohlédneme si benediktinské opatství, jedno z největších křesťanských center středověku. Dále nás čeká prohlídka lázeňského města VICHY, sídla aktivistické vlády maršála Pétaina v době druhé světové války.
  4. den – o sopečné činnosti se mnohé dozvíme v naučném interaktivním parku Vulcania. Díky moderním technologiím budeme moci „zažít“ třeba i zemětřesení nebo sopečný výbuch. Poté vystoupáme (nebo vyjedeme?) na nejvyšší sopku v této části pohoří PUY DE DÔME. Na břehu sopečného jezera LAC SERVIÈRE si uděláme pravý francouzský pique-nique (což znamená, že se po cestě musíme stavit v nějakém supermarché pro zásoby). A bude-li nám přát počasí, můžeme se i vykoupat.
  5. den – z horského střediska LE MONT DORE vyjedeme lanovkou na PUY DE SANCY (1885m), což je vůbec nejvyšší hora celého Massif central. Naskytne se nám jedinečné panorama horského pásma s více než stovkou vyhaslých sopek. V SAINT – NECTAIRE si prohlédneme krásný románský kostelík, a protože podle vesničky se jmenuje i jeden z nejznámějších sýrů Auvergne, zavítáme do některé z „fromagerie“ a ochutnáme jej. Do středověkého světa se ponoříme na hradě MUROL.
  6. den – dopoledne se podíváme do centra CLERMONT-FERRAND, střediska Auvergne. Připomeneme si bohatou minulost města (boje Galů s Římany – památník Vercingetorixe, vyhlášení první křížové výpravy, rodné město Blaise Pascala) prohlédneme si katedrálu Nanebevzetí Panny Marie vystavěnou z lávového kamene. Nedaleko se nachází památník, připomínající rozhodující bitvu mezi Galy a Římany – Plateau Gergovie. Na závěr se pak ještě zastavíme v malebném městečku SAINT SATURNIN s románským kostelíkem a středověkou pevností. Večer odjezd zpět do ČR.
  7. den – dopoledne kolem 10h návrat.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem (klima, WC, audio-video), 4x ubytování se snídaní v hotelu Formule 1, kompletní cestovní pojištění + zákonné pojištění CK, služby českého průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné dle programu cca 45€, dle zájmu 4x večeře v restauraci Flunch 35€